The Bilstad House

Bilstadhuset er navnet på eiendommen som omfatter Nygaten 14. Eiendommen, som i dag tilhører Dalane Folkemuseum, omfatter et komplett bygårdsanlegg med bolighus, seilmakerverksted, fjøs, løe, gårdsplass og hage.

Det spesielle med Bilstadhuset er at en her finner et hjem som har originale interiører, ikke bare med rominndeling, tapeter og farger, men også med møbler og innbo som er inntakt fra tidlig 1900-tall. Bilstadhuset gir et lite og unikt historisk innblikk i livet til til en egersundsfamilie gjennom 128 år. Klikk her for å se en musikkvideo der Bilstadhuset har blitt brukt som location (ekstern lenke).

History

Etter bybrannen i 1843, som la store deler av Egersund i aske, kom gjenoppbyggingen raskt i gang og i 1844 ble bygningen oppført av skipperborger Jacob Jacobsen Bilstad. Branntaksten beskriver bygningen som en enetasjes tømret bygning med seilmakerloft oppført på et 3 alen (186 cm) høyt gråsteinsfundament.

I 1868 ble seilmakerverkstedet utvidet med et tilbygg utført i reisverk vinkelrett på våningshuset langsetter Øvre Bekkegaten. Dette førte til at gårdsplassen ble lukket.

I 1890 blir deler av loftet i bolighuset innredet til tre rom og kleskammer. Etter dette er det ikke gjort bygningsmessige endringer i huset.

Familien Bilstad stod som eiere av huset fra det ble bygget og fram til Dalane Folkemuseum overtok det i 1973.

Bilstadhuset har hatt følgende eiere:

  • 1844 – 1881 Skipperborger Jacob Jacobsen Bilstad gift med Thorborg Haarr
  • 1881 – 1926 Johan Bilstad (sønn av Jacob Bilstad), gift med Anna Kathrine Aarstad
  • 1926 – 1972 Tønnes Bilstad, ugift (sønn av Johan Bilstad)
  • 1973 – d.d. Dalane Folkemuseum

Guided tour

Visitors may schedule a guided tour of the Bilstad House. Contact Dalane Folkemuseum for more information.

Opening hours

Guided tours by appointment.

How to find the Bilstad House

Nygaten 14
4370 Egersund

Show position in Google maps