Mysinghålå

Åpningstider

Alltid åpen.

Mysinghålå var et tilholdssted for motstandsfolk under andre verdenskrig. Motstandsgruppa Vestige IV holdt seg i skjul i utmarka til Mysing gård, Helleland, i en periode. Også folk som var på flukt fra okkupasjonsmakta brukte Mysinghålå som skjulested. Det var folk på gården Mysing som pekte ut dette egnede tilholdsstedet for Vestige IV. Mysinghålå er den største av to huler brukt som skjulested i utmarka. Denne ble innredet med ovn, brisker, bord og vindu. Den minste, som først var i bruk, var lite egnet på grunn av størrelse og innsig av vann. Denne er ikke markert i terrenget, men ligger bare noen minutters gange fra Mysinghålå.

Vindu i Mysinghålå.

Vindu i Mysinghålå.

Fra Mysinghålå ble det utført spionasje og sabotasje mot okkupantene. I 1944-45 hadde på det meste 14 sabotører og flyktninger tilholdssted under helleren ved Mysing. Skjulestedet ble aldri funnet av tyskerne.

I dag er veien fram til Mysinghålå tydelig merket. Fra E-39 mellom Helleland og Ualand følger man veien mot Mysing og tar den merkede løypen fra parkeringsplassen. Cirka 40 minutters gange i rolig tempo.

Vis hensyn

…når du besøker kulturminnet Mysinghålå:

  • Far varsomt frem
  • Rydd etter deg

Høydeprofil for turen til Mysinghålå

Graf som viser høydeprofil for turen inn til Mysinghålå.

Graf som viser høydeprofil for turen inn til Mysinghålå.

Her finner du Mysinghålå

Parkeringsplass ved gården Mysing på Helleland. Merket turløype videre.

Skiltet avkjørsel fra E39 mellom Helleland og Ualand.

Vis posisjonen i Google maps