Boklansering: Nøytralitetens pris

test

I boken Nøytralitetens Pris forteller Geirr H. Haarr historien om det som skjedde i Jøssingfjord i februar 1940. Den er resultat av flere års arbeid og bygger i stor grad på originaldokumenter og førstehånds beretninger fra de som var med på hendelsene. 7. juni blir det offisiell lansering av boken og foredrag med utgangspunkt i Altmark-saken og dens betydning for Norges nøytralitet.

Fri entre.

Salg av forfriskninger. Salg av signerte bøker.

Her finner du Helleren i Jøssingfjord

Jøssingfjord i Sokndal kommune.

Avkjørsel fra fv.44 i bunnen av dalen.

Vis posisjonen i Google maps