Oppbrudd og nye strømninger. 1960-årene

test

Også i år blir det foredrag 1. mai på Egersund Fayancemuseum. Dette er det tredje historiske foredraget der vi ser på historiske hendelser både ute i verden og hjemme, der Egersund og Egersund Fayancefabrik blir et sentralt felt. Denne gangen har vi valgt å konsentrere oss om 1960-tallet også kalt «The Swinging Sixties». 1960-tallet ble innledet med at den siste rasjoneringen fra 2.dre verdenskrig, bilrasjoneringen opphørte. Tiåret er preget av viktige politiske strømninger, -atomopprustning og nye retninger innenfor musikk, billedkunst og design. 60-årene preges av velstandsøkning og tro på bedring i levestandarden samtidig som kald krig og stormaktskonflikten mellom Sovjetunionen og U.S.A. kastet dystre skygger.

På samme måte som tidligere vil vi sette Egersund og Fajansen inn i en historisk sammenheng som knytter linjene bakover i tid. Vi vil også vise hvordan en tidsepoke som 1960-årene ble formet av økonomiske, politiske og kulturelle strømninger som bidrog til å forme samfunnet og fortsatt er med på å prege dagens samfunn. I Egersund er 1960-tallet det siste decenniet fabrikken var i drift. Til tross for en betydelig fornyelse innenfor produksjon og design med kjente modeller som «Carnaby» og «Unique» ble fabrikken slått sammen med Porsgrund Porselæn. I foredraget tar vi for oss viktige linjer i politikk, kultur og samfunnsliv og gir et tidsbilde av byen Egersund der fiskeri og steintøyproduksjon utgjorde viktige byggesteiner i det økonomiske fundamentet.

Sted

Fabrikkgaten 2
4370 Egersund

(2. etasje i kjøpesenteret Amfi Eikunda)

Vis posisjonen i Google maps