Årsmøte i venneforeningen

Logoen til Dalane Folkemuseums Venneforening.

Venneforeningen for Dalane Folkemuseum avholder årsmøte 1. mars via internett. Påmelding innen onsdag 17. februar til rjskavland@gmail.com eller tlf. 958 81 595.

Årsmøtepapirer kan hentes ved henvendelse til Dalane Folkemuseum, tlf. 51 46 14 16.

Vis innlegg

Helleren åpen for publikum igjen

Helleren i Jøssingfjord med de to små husene ble stengt av Sokndal kommune pga. rasfare etter den dramatiske brannen i april. Nå er fjellet over helleren rensket, og kommunen har åpnet opp for publikum igjen. Vi på museet er svært glade for at det populære kulturminnet vi forvalter er tilgjengelig igjen nå som vi går inn i høysesongen.

Vis innlegg

Husene i Helleren berget fra brann

Brann ved Helleren i Jøssingfjord

I løpet av natten 23.4-24.4 var det alvorlig fare for de to husene, men takket være dyktige brannfolk ble katastrofen avverget.

Brannmenn ved Helleren i Jøssingfjord

Da brannen nådde terrenget over Helleren falt gnistregnet ned og traff takene. Hele tre brannbiler og redningsskøyta sto på for å redde de to husene, som ble sprøytet med vann. Dermed ble de to særdeles verdifulle og unike kulturminnene berget.

Det holdes fremdeles brannvakt i Helleren. Vi er utrolig takknemlige for alt redningsmannskap som har bistått og fremdeles bistår.

Slokningsarbeid etter brann i Helleren

Helleren sitt eget faste svanepar som lå på reir ble også reddet!

Helleren danner et naturlig tak og ly som har vært benyttet av mennesker i tusenvis av år. Begge husene er fra 1800-tallet, men deler av bygningene kan være adskillig eldre. Antagelig har det vært fast bosetning (helårsbosetning) under Helleren siden 1600-tallet. Les mer om helleren på vår side om anlegget.

Vis innlegg