Ekstra lenge åpent under julebyen

Egersund Fayancemuseum holder ekstra lenge åpent under julebyen i Egersund. I tillegg er det gratis inngang i de to ukene julebyen pågår.

Onsdag åpent fra 11-15. Torsdag og fredag åpent fra 11-20. Lørdag og søndag åpent 11-18.

Hjertelig velkommen til et museumsbesøk og hyggelig handel i vår museumsbutikk som har mange gaveideer til jul. Du finner oss i 2. etasje i kjøpesenteret Amfi Eikunda, opp trappen eller heisen ved Kafe Fayancen.

Vis innlegg

Kvernhus på Bjerkreimsmarken

Dalane Folkemuseum sin utstilling om kvernhus på Bjerkreimsmarken 2014 som var 26.-28. september på Vikeså, fenget både barn og voksne. Museet hadde fått med seg Tarald Ueland til å holde foredrag om kvernhus i Dalane og på Jæren. Disse foredragene ble holdt flere ganger i løpet av en dag. På foredragene på lørdagen ble Grindabygget fylt helt opp av engasjerte tilhørere som fikk besvart sine mange spørsmål om kvernhus.

I utstillingen fikk de besøkende se bilder av kvernhus. Det var også en film om hvordan kvernsteiner ble laget. Som vanlig var det god gang i peisen, der både barn og voksne gratis fikk steke pølse og pinnebrød.

Vis innlegg

Structural Constellation – radikal forestilling i 1972

I august 1972 gikk teppet opp for en forestilling som brøt radikalt med alt som tidligere var blitt vist på den lokale scenen i Godtemplarlokalet i Egersund. Både form og innhold framtrådte ukonvensjonelt i sin samfunnskritiske innpakning. Bredden i forestillingens temaer var veldig stor – det ble blant annet tatt opp så forskjellige emner som kvantemekanikk og tilsettingsstoffer i matvarer.

Førti år etter har vi møtt John Faltin Hafsø fra Egersund, tekstansvarlig og den ene av de to initiativtakerne til multimediaspillet Structural Constellation. Vi har bedt ham fortelle litt om hva det var som egentlig skjedde i Losjen disse augustdagene i 1972. Intervjuet kan du lese i sin helhet på siden om Årbok for Dalane 2011-2012, der artikkelen om forestillingen Structural Constellation ligger ute til gratis nedlasting.

Det ble i 1972 laget en samtidig filmreportasje om Structural Constellation. Produsenten av denne er Leif Ove Bergundhaugen, og intervjueren i filmreportasjen er Magne Lode. Etter at boka Årbok for Dalane 2011-2012 var utgitt, fikk Dalane Folkemuseum en digitalisert versjon av denne som gave fra John Faltin Hafsø til oppbevaring ved Dalane Folkemuseums arkiv. Videoen kan du se nedenfor:

Vis innlegg

Sommeren på museet

Sommeren er over oss, og som vanlig har museets avdelinger utvidede åpningstider for sesongen.

sorenskrivergården på Slettebø og Egersund Fayancemuseum er det sommeråpent fra mandag 24. juni. Fra denne datoen er det åpent alle dager fra kl. 11:00 til 17:00.

Fiskeri- og sjøfartsmuseet i Sogndalstrand er det sommeråpent fra lørdag 6. juli. Fra denne datoen er det åpent hver lørdag og søndag fra kl. 11:00 til 17:00.

Sesongen varer til 11. august på Slettebø, til 25. august på Fiskeri- og sjøfartsmuseet i Sogndalstrand, og til 1. september på Egersund Fayancemuseum.

Vis innlegg

Lek med leire – nytt tilbud til barn og unge

Nå kan barn og unge komme til vårt verksted og få utløp for sin fantasi, kreative evner og skaperglede! På Egersund Fayancemuseum starter det nye tilbudet, Lek med leire, første gang på søndag 24. februar 2013, kl. 12:00 – 15:00. Der vil det blir mulighet for å lage gjenstander av leire, som senere vil bli brent på fayancemuseet.

Det koster 20 kr. per barn, og det er bare å møte opp – ingen påmelding er nødvendig. Aktiviteten vil bli annonsert i Dalane Tidende og her på nettsidene våre.

Vis innlegg

Museets årbok for 2011-2012 er i salg

Bilde av Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 19 (2011-2012)

Dalane Folkemuseums årbok nr. 19 for 2011-2012 er nå i salg. Du finner den i vår bokhandel eller på Egersund Fayancemuseum.

Årboka inneholder i alt ni artikler med ulike tema. De strekker seg fra midt på 1800-tallet frem til 1970.

Bilde av Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 19 (2011-2012)

Per Christoffer Salvesen tegner et nært og personlig portrett av sin oldefar Salve Olaus og hans arbeid med å etablere og drive Moi Snelle og Dreiefabrikk mot slutten av 1800-tallet.

Vi presenteres også for nærbilder i neste artikkel, der detaljer i kjente, men også ukjente motiv hos fotografen E. H. Torjusen løftes frem i regi av Jon Magne Bøe.

Jostein Berglyd har gjennom mange år arbeidet med 2. verdenskrig, og da særlig i vår region. I sin artikkel fokuserer han på noen mindre kjente deler ved en ellers kjent historie: Altmarkaffæren i Jøssingfjorden februar 1940.

Godtemplarlokalet var i mange år, i tillegg til å huse Losje Ebenezer og senere Losje Varberg, også Egersunds kulturhus for ulike arrangementer. I 2012 ble bygget solgt og en epoke er slutt. Abram Kjell Sørdal gir oss et tilbakeblikk.

Takhøyden i “Losjen” var stor, og et eksempel på dette kan være Structural Constellation – en ukonvensjonell oppføring tidlig på 1970-tallet. Olaug N. Økland har snakket med tekstforfatter og en av initiativtakerne: John Faltin Hafsø.

Tidlig på 1900-tallet drar Jørgen Andreas Hansen, født på Eigerøy, til Kina som misjonær. Tønnes H. Gundersen lar oss få del i en sterk historie fra et til dels eksotisk miljø, og vi får del i tidsbildet og tidsånden som preget mannen med Kallet.

Årbok nr. 19 innside

Også Linda M. Høie skilderer i sin artikkel mennesker som brenner for en sak. Egersund Kvinnesaksforening ble etablert i 1907 og arbeidet for å bedre forholdene for kvinner. Dette er en aktuell problemstilling nesten hundre år etter at kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge.

I 1888 brøt det ut en koppeepidemi i Egersund som førte til stor uro og panikkartede reaksjoner blant byens borgere. Leif Dybing viser i sin artikkel blant annet hvordan byens to aviser er med på å styre folkeopinionen.

Det er mange typer kilder som kan belyse fortidige forhold. Jan Fredrik Berg skildrer med utgangspunkt i rettsprotokoller fra Statsarkivet i Stavanger en sterk historie om enkeltmenneskets skjebne på midten av 1800-tallet – i møte med livets harde realiteter.

Vis innlegg

Stempler fra Egersunds Fayancefabrik

Stempel fra A/S Egersunds Fayancefabriks Co. cirka 1963-1969

I skuffer og skap i de tusen hjem befinner det seg enorme mengder gjenstander fra den 132 år lange produksjonen til A/S Egersunds Fayancefabriks Co. Den store produksjonen kan gjøre det vanskelig å identifisere gjenstandene. Fabrikkens stempler kan være til hjelp i identifiseringsarbeidet.

Gjennom den lange historien til fajansefabrikken ble stemplene endret flere ganger. Det er også overlappende stempler som ble benyttet innenfor samme tidsrom. Det er derfor med visse forbehold at man kan bruke fabrikkens stempler til å finne ut gjenstandens alder. De vanligste stemplene vises nedenfor.

Ikke alle gjenstandene ble stemplet. Vær også oppmerksom på at stemplene 1890-1920 og 1920-1952 er lette å forveksle.

Vis innlegg