Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 14 (2000-2001)

160 kr

Årbok for Dalane nr. 14.

Kategori:

Beskrivelse

Innhold

 • Forord
 • Presentasjon av medarbeidere
 • Lisabet Risa: Vegar og ferdsle i Bjerkreim på 1800-talet
 • Harald Sel: Sokndal på kryss og tvers – og ut i vide verda
 • Abram K. Sørdal: Samferdsel og kommunikasjon i Eigersund i eldre tid
 • Per Christoffer Salvesen: Fra ridesti til E-39: Samferdselshistorie i Lund
 • Leif Dybing: Sjøen som ferdselsåre
 • Abram K. Sørdal: Skyssplikt og skysstasjoner
 • Dag Christian Halvorsen: Jærbanen og Flekkefjordbanen 1878 – 1904 – 1994
 • Torkel Time: Kart fra Dalaneregionen
 • Svein-Magne Olsen: Nyvinning i norsk veghistorie?
 • Egil Reimers: Vete-varsel og sattelittsamband. Om telekommunikasjon i Dalane
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 1999
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2000
 • Virksomhetsmelding for Dalane Folkemuseums Venner 2000

Tilleggsinformasjon

Vekt 599 g