Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 15 (2002-2003)

160 kr

Årbok for Dalane nr. 15

Kategori:

Beskrivelse

Innhold

 • Forord
 • Presentasjon av medarbeiderne
 • Olaug Norun Økland: Dagoptegnelser over en fodtur – en kommentar
 • Anders Feyling: Dagbogoptegnelser over en fodtur
 • Per Einar Lædre: Fra vin til vann – Egersund Vannverk 1877-1993
 • Per Einar Lædre: Middelvannsmerket ved Flyndrehovet
 • Abram Kjell Sørdal: De første bilruter
 • Ragnhild Sjurseike og Catinka Borgarp: Vikingene på Lygre: Bønder og globetrotter?
 • Leif Dybing: Verdifull fotohistorie
 • Paul Tengesdal: Åsen i Bjerkreim
 • Ståle Handeland: Gursli-gruvene – utvalgte tema
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2001
 • Styrets årsberetning 2001
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2002
 • Styrets årsberetning 2002
 • Årsmelding fra Dalane Folkemuseums venneforening 2001 /2002

Tilleggsinformasjon

Vekt 481 g