Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 15 (2002-2003)

160 kr

Årbok for Dalane nr. 15

Kategori:

Beskrivelse

Innhold

  • Forord
  • Presentasjon av medarbeiderne
  • Olaug Norun Økland: Dagoptegnelser over en fodtur – en kommentar
  • Anders Feyling: Dagbogoptegnelser over en fodtur
  • Per Einar Lædre: Fra vin til vann – Egersund Vannverk 1877-1993
  • Per Einar Lædre: Middelvannsmerket ved Flyndrehovet
  • Abram Kjell Sørdal: De første bilruter
  • Ragnhild Sjurseike og Catinka Borgarp: Vikingene på Lygre: Bønder og globetrotter?
  • Leif Dybing: Verdifull fotohistorie
  • Paul Tengesdal: Åsen i Bjerkreim
  • Ståle Handeland: Gursli-gruvene – utvalgte tema
  • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2001
  • Styrets årsberetning 2001
  • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2002
  • Styrets årsberetning 2002
  • Årsmelding fra Dalane Folkemuseums venneforening 2001 /2002

Tilleggsinformasjon

Vekt 481 g