Årbok for Dalane Folkemuseum nr. 16 (2004-2005)

160 kr

Årbok for Dalane nr. 16.

Category:

Description

Innhold

 • Forord
 • Forfatterpresentasjon
 • Kim Jensen: Egersund 1905 – noen utviklingslinjer
 • Lisabet Risa: Landbruket i Bjerkreim – eit tidsbilete frå 1905.
 • Finn Nesvold: Jøssingfjord – trang fjord av vid betydning.
 • Finn Nesvold: “…en virkelig banebrytende Tilvækst for vårt Lands Industri”
 • Leif Dybing: Egersund – Eigersund – Helleland. Ei tidskisse fra 1905.
 • Per Chr. Salvesen: Lund inn i det 20. århundre.
 • Olaug Norun Økland: “Sundhetstilstanden” i Dalane 1900 – 1906.
 • Abram Kjell Sørdal: Dalernes Tidende i 1905.
 • Louise M. Puntervold: Norsk Stilebog for Louise M. Puntervold.
 • Tønnes Hauge Puntervold: Norsk Stilebog for Tønnes H. Puntervold.
 • Arvid Midbrød: Statsminister Christian Michelsens slektsrøtter i Dalane
 • Torbjørn Kjørmo: Pete Sandstøl – mesterbokseren fra Lund.
 • Unn Therese Omdal Sørensen: Anna Bugge Wicksell (1862 – 1928)
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2003
 • Årsmelding for Dalane Folkemuseum 2004
 • Årsmelding fra Dalane Folkemuseums venneforening 2003 /2004

Additional information

Weight 552 g