Drøs – 20. november

Photo from a mini-talk by Kjartan Fløgstad

Eigersund historielag og Dalane Folkemuseums venneforening arrangerer drøs kl. 18:30 på Egersund Fayancemuseum. Program ved Odd Arild Ellingsen.

Simple refreshments kr. 50,-

All are welcome!

View Post

Small talk – 23. October

Damsgård og Fajansefabrikken 1951. Foto: Widerøes Flyveselskap AS

Eigersund Historical Society and the Museum Friends Association will be hosting a "Small Talk" at 18:30, at Egersund Fayancemuseum. The evening's topic is "The Damsgård Dialect", with lecturer Jan K. Hognestad.

Simple refreshments kr. 50,-

All are welcome!

View Post

Small Talk – 25. September

Eigersund Historical Society and the Museum Friends Association will be hosting a "Small Talk" on Wednesday the 25th of September at 18:30, at Egersund Fayancemuseum.

The evening's speaker is Tina Tønnesen who will be talking about “The wooden houses of Egersund”.

Simple refreshments kr. 50,-

All are welcome!

View Post

Drøs – 22. mai

Eigersund historielag og Dalane Folkemuseums venneforening arrangerer drøs med utflukt onsdag 22. mai. Som en oppfølger til april-drøset, der Kåre Hansen holdt foredrag om Øen gård, vil det i mai bli arrangert tur til gården i stedet for vanlig drøs.

Fremmøte utenfor Amfi Eikunda kl. 18:00 med personbiler. Etter besøket på Øen gård fortsetter arrangementet på Klokkergården. Entre 50 kroner.

View Post

Foredrag – 1. mai

Som tidligere år vil museumsdirektør Leif Dybing holde foredrag på Egersund Fayancemuseum den 1. mai, kl. 13:00-14:00.

Foredraget vil i år ta for seg fiskerienes rolle for framveksten av Egersund og hvordan fiskeriene har preget bybildet og folkelivet i Egersund. Fiskeriene har både direkte og indirekte vært en meget avgjørende faktor i byens historie gjennom flere hundre år. Viktige næringsgrener i dag har sitt utspring i fiskeriene, slik som maritim elektronikk, trål og utstyrsleveranser og selvsagt mottak og industri basert på fiskeriene.

The event is free of charge.

View Post

Drøs – 24. april

Eigersund Historical Society and the Museum Friends Association will be hosting a "Small Talk" on Wednesday the 24th of April at 18:30, at Egersund Fayancemuseum.

The evening's speaker is Kåre Hansen who will be talking about “The Øen farm at Helleland: history – preservation – rehabilitation”.

Simple refreshments kr. 50,-

All are welcome!

View Post

Drøs – 27. mars

Eigersund Historical Society and the Museum Friends Association will be hosting a "Small Talk" on Wednesday the 27th of March at 18:30, at Egersund Fayancemuseum.

The evening's speaker is Harald Hamre who will be talking about “Egersund in the Age of Sail”.

Simple refreshments kr. 50,-

All are welcome!

View Post

Drøs – 27. februar

Eigersund Historical Society and the Museum Friends Association will be hosting a "Small Talk" on Wednesday the 27th of February at 18:30, at Egersund Fayancemuseum.

The evening's speaker is Hans Brede Jacobsen who will be talking about “Ellingsens Hotel – A retrospective glance: church, theatre, hotel”.

Simple refreshments kr. 50,-

All are welcome!

View Post

Foredrag om 1960-tallet på mandag 1. mai

På mandag 1. mai holder Leif Dybing foredrag om 60-tallet på Egersund Fayancemuseum. Dette er det tredje historiske foredraget der vi ser på historiske hendelser både ute i verden og hjemme, der Egersund og Egersund Fayancefabrik blir et sentralt felt. (more…)

View Post