På søndag er det Sommer på Slettebø!

Folkedans, trekkspillmusikk og kiosk på Slettebø. Foto: Torbjørn Bøe

Søndag 19. juni fra kl. 13:00 til 16:00 er det tid for det årvisse arrangementet Sommer på Slettebø. Arrangementet foregår på Dalane Folkemuseum på Slettebø utenfor Egersund. Husene vil stå åpne med utstillinger. Det er salg av brus, kaffe, is og vafler. I tillegg står dette på programmet:

  • Jøssingfjord Vitenmuseum ved Bess Grastveit
    • Flere aktiviteter: Potetrakett, store såpebobler, Badehetten, Lag ditt eget byggverk
  • Tur med hest og kjerre
  • Demonstrasjon av pilfletting ved Siril Ravndal Grude fra Døsen Pilgard
  • Åpen skolestue – gammeldags skoletime
  • Grilling av pølser

Arrangementet er gratis. Hjertelig velkommen!

Lenke til arrangementet her

Vis innlegg

Jøssingfjord Vitenmuseum i statsbudsjettet 2016

Jøssingfjord Vitenmuseum

I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 11 millioner til Jøssingfjord Vitenmuseum. Over en treårsperiode er det budsjettert at staten skal bidra med totalt 26 millioner kroner.

På facebooksidene til Jøssingfjord Vitenmuseum er det full jubel. Det ble nettopp postet at “I dag heises flagget på Soknatun og rådmannen spanderer kake. Vi ønsker å takke alle som har vært involvert i prosjektet. NÅ BLIR DET NYBYGG!”

Dalane Tidende skriver:

– Å koma med i statsbudsjettet er eit veldig langt steg fram for oss, jublar prosjektleiar Bess Grastveit.

Det er budsjettert med at staten skal bidra med 26 millionar kroner. Det er sett av 11 millionar i 2016, men dei resterande 15 vil koma etter kvart. Det forsikrar Siri Meling (H) i finanskomiteen på Stortinget. […] Statleg finansiering til vitenmuseet har stått på arbeidslista til Meling lenge. Nå synest ho det er kjekt å kunna merka posten av som “gjennomført”.

– Dette er eit solid prosjekt som det er blitt jobba lenge med. Å kunna vera med på å realisera det gjennom statsbudsjettet, er veldig kjekt, uttaler dalanerepresentanten på Stortinget. Ho er glad for at alle som har stått på, nå får belønning for engasjementet og entusiasmen dei har vist.

– Det er imponerande, det dei har fått til, seier Meling.

Ho trur det nye bygget vil gli godt inn i dalen.

– Det er mange gode grunnar til å besøkja Sokndal. Nå vil det koma endå ein, seier ho.

Kilde: http://dalane-tidende.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=17845

Vis innlegg