Kartskisse Slettebø

Skissert kart over museumsområdet på Slettebø. 1: Hovedbygning med miljø- og spesialutstillinger. 2: Håndverksavdeling. 3: Landbruksavdeling. 4: Stolpehus fra 1700-tallet. 5: Skolehus. 6: Gårdsbestyrerbolig. 7: Lysthus fra 1830-årene. 8: Vognskjul med resepsjon og toaletter.

Skissert kart over museumsområdet på Slettebø. 1: Hovedbygning med miljø- og spesialutstillinger. 2: Håndverksavdeling. 3: Landbruksavdeling. 4: Stolpehus fra 1700-tallet. 5: Skolehus. 6: Gårdsbestyrerbolig. 7: Lysthus fra 1830-årene. 8: Vognskjul med resepsjon og toaletter.

Both comments and trackbacks are currently closed.