Egersund byhistoriske leksikon

Årstad skole

Årstad skole, 1970. Foto: Ukjent/DF

I Eigersund landsogn ble det i perioden 1870 – 1893 bygd 13 kretsskoler. Senere ble det bygd ytterligere to. Før den tid var undervisningen basert på omgangsskoler for alle, med unntak av elever fra de bynære gårdene under Årstad, Husabø og Hafsøy. For disse hadde landsognet avtale med byen om et visst antall elevplasser.

I 1893 sto Årstad skole ferdig. Den lå ved Sokndalsveien, rett sør for bygrensa, og ble fast skole for barna som tidligere hadde fått gå i byen samt elever som inntil da hadde gått på Skåra og Eie.1)

Årstad skole var i bruk fram til sommeren 1963.2)

1)
Skolehuset på Skåra, bygd i 1880, ble da flyttet til Slettebø og skolehuset på Eie, bygd 1882, ble flyttet til Fotland.
2)
Kilde: Kunnskap er makt. Småskrift fra Dalane Folkemuseum 1999, s. 17; Dalane Tidende 15.04.2013