Egersund byhistoriske leksikon

Bybrannen i 1817

Bybrannen i 1817 er en av seks kjente Bybranner i Egersund.

Den første bybrannen vi kjenner til fant sted natten til 13. april 1817. I alt 19 våningshus brant ned, og 40 familier mistet sine hjem og sine eiendeler. Ingen mennesker omkom i brannen, men en del pådro seg forbrennings- og sårskader. På en tid da byen hadde rundt 650 innbyggere var brannen en stor katastrofe som rammet mange.1)

1)
Kilde: Oluf Løwold: Fra Dalene. Gammelt og Nyt, 1895.