Egersund byhistoriske leksikon

Hestvad bru

Hestvad bru. Foto: J. L. A. Bassøe/Statsarkivet i Stavanger

Bru over Eieåne der denne springer ut fra Slettebøvannet.

Brua er ei steinhvelvbru med seks spenn, bygd av Andreas Aanensen i 1851 som en del av forbindelsen mellom Egersund by og Vestlandske Hovedvei. Ble da kalt Hestevad Broe. Den avløste ei eldre bru som sto nedstrøms dagens bru. Rester av denne er fortsatt synlig øst på Risholmen.

Hestvad bru var i bruk som kjøreveg til 1980, da ei ny betongbru oppstrøms den gamle steinhvelvbrua sto ferdig. Etter det har den fungert som gang- og sykkelveg. I 2009 gjennomgikk Hestvad bru en større restaurering.1)

1)
Kilde: Svein Magne Olsen: Bruer og brubygging i Rogaland; Dalane Tidende 18.02.1980