Egersund byhistoriske leksikon

Feyer, Christian

Christian Feyer 1834. Ukjent kunstner. Dalane Folkemuseum

Feyer, Christian (1792 - 1879)

Feyer ble født i Vågå i Gudbrandsdalen. Døpt den 16 februar 1792. Foreldrene var Karen Sophie Tronhuus (1749 -1792) og Peder Hansen. Gift med Helene Othilie Falck (1792–1865).

Mora døde under fødselen og Christian Feyer vokste opp hos sin bestefar kaptein og gårdbruker Lars Jensen Tronhuus (1711 - 1807). Da bestefaren døde flyttet Christian Feyer til Drammen der han i 1807 ble konfirmert i Bragernes kirke av sin onkel; residerende kapellan Jacob Schmidt Tronhuus.

I 1808 bor Feyer i Christiania der han losjerte hos konsumpsjonsinspektør Johannes Mathias Hansteens enke Anne Cathrine f. Treschow (1754 - 1829). Feyer leste jus og 1818 avla han juridisk embetseksamen som «dansk jurist»1). I 1809 ble han ansatt som kopist i Kommisariatskommisjonen.2) I 1813 ble han fullmektig i armedepartmentet. Han tok norsk juridisk eksamen i 1818 og ble i 1825 utnevnt til fut i Larvik. I 1830 ble han valgt til stortinget fra Jarlsberg og Larviks amt.

I 1834 ble han utnevnt til sorenskriver i Jæren og Dalane, et embete han hadde inntil han søkte og fikk avskjed i 1867. Knapt noen enkeltperson har satt så dype spor etter seg i Egersund og Dalane som sorenskriver Feyer. Etter bybrannen i 1843 ledet han arbeidet med reguleringen. Selv fikk han oppført Skrivergården i Strandgaten der han bodde. I 1850 årene kjøpte han en part i garden Slettebø utenfor Egersund. Her fikk han oppført et ruvende gårdsanlegg med hovedbygning, gardsbestyrerbolig og vognskjul som fortsatt står i dag tilhører Dalane Folkemuseum. Fjøs- og løeanlegget er seinere revet. Feyer var en representant for den framskrittsvennlige embedstanden. Han ivret for nye landbruksmetoder og gikk i bresjen for etableringen av den første landbruksskolen i Stavanger Amt (Rogaland.).

KILDER OG LITTERATUR

Gundersen, T.H.:Egersunds Fayancefabrik, Egersund 2011.

1)
Dansk juridisk eksamen som ikke krevde examen artium
2)
Kommisariatskommisjonen (1807 -1815) ble oppnevnt for å lede det militære forsyningsarbeidet under krigen.