Egersund byhistoriske leksikon

Luren

Sangforening stiftet i 1898 av medlemmer i losje Ebenezer og andre av byens avholdsforeninger. Utgangspunktet for deres sangglede var avholdsbevegelsen, en bevegelse som sto meget sterkt på den tiden. Dette i motsetning til Egersunds Mandssangforening som ble stiften noen år senere. Sangforeningen «Luren» ble et kjært innslag i bybildet og et sterkt redskap i kampen mot alkoholen.1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 212