Om Dalane Folkemuseum

Dalane Folkemuseum er regionmuseet for Dalane, et område som omfatter kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Museet har rike og omfattende samlinger, med anlegg spredt over hele Dalane. Hovedanlegget ligger på Slettebø ved Egersund. I Egersund sentrum ligger Egersund Fayancemuseum.

Dalane Folkemuseum ble grunnlagt i 1910. De første årene holdt museet til på Årstad i Egersund. Men i 1935 flyttet det til Slettebø, 3 km fra Egersund sentrum. Her har museet flere bygninger.

Kjernen i det opprinnelige anlegget er sorenskriver Feyers gamle landsted med hovedbygning, gårdsbestyrerbolig og vognskjul fra 1850-årene. Lysthuset er fra 1830-årene. Under andre verdenskrig ble Slettebø bygd ut som militærleir for okkupasjonsmakta. Museets håndverksavdeling og landbruksavdeling holder til i bygninger fra denne tida.

Museets administrasjonsbygg

  • Bygningen er tegnet av arkitekt Odd Brochmann i 1952.
  • Bygningen var administrasjonsbygg på den tidligere institusjonen Bakkebø.
  • I år 2000 overtok museet administrasjons-bygget, som i dag rommer kontorer, fotosamling, bibliotek, verksteder, arkiv og magasiner.

Ansatte

Liste over ansatte ved Dalane Folkemuseum.

Åpningstider

Dalane Folkemuseums avdelinger har i sommersesongen utvidede åpningstider i forhold til vinterhalvåret. Datoer for sommersesongen varierer for de forskjellige anleggene: For Egersund Fayancemuseum er sommersesongen 17. juni - 3. September 2017. ...

Her finner du oss

Hovedanlegget til Dalane Folkemuseum ligger på Slettebø ved Egersund. Besøksadressen er Museumsveien 20, 4370 Egersund. Egersund Fayancemuseum ligger i andre etasje på kjøpesenteret Amfi Eikunda i Egersund sentrum. TEGNFORKLARING: Rødt merke:...

Kontakt oss

Nedenfor finner du kontaktinformasjon for Dalane Folkemuseum og Egersund Fayancemuseum. Dalane Folkemuseum Besøksadresse/leveranser: Museumsveien 20, 4370 Egersund Postadresse: Postboks 338, 4379 Egersund Telefonnummer: (+47) 51 46 14 10 E-post: ...

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Priser for publikum

Enkeltbilletter Ordinær inngangsbillett Voksne: 50 kr., barn: 25 kr. Grupper Barnehager, skoleklasser og andre utdanningsinstitusjoner Formidlingstilbud og omvisninger på våre anlegg er gratis for elever i følge med lærere. Ta kontakt for nærm...

Venneforeningen

I 1998 ble Dalane Folkemuseum omgjort fra forening til stiftelse. Som en følge av dette ble Dalane Folkemuseums Venneforening opprettet. Venneforeningen har sin basis i om lag 300 medlemmer. Foreningen arrangerer foredrag, utflukter og andre sosiale ...