Om Dalane Folkemuseum

Dalane Folkemuseum er regionmuseet for Dalane, et område som omfatter kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Museet har rike og omfattende samlinger, med anlegg spredt over hele Dalane. Hovedanlegget ligger på Slettebø ved Egersund. I Egersund sentrum ligger Egersund Fayancemuseum.

Dalane Folkemuseum ble grunnlagt i 1910. De første årene holdt museet til på Årstad i Egersund. Men i 1935 flyttet det til Slettebø, 3 km fra Egersund sentrum. Her har museet flere bygninger.

Kjernen i det opprinnelige anlegget er sorenskriver Feyers gamle landsted med hovedbygning, gårdsbestyrerbolig og vognskjul fra 1850-årene. Lysthuset er fra 1830-årene. Under andre verdenskrig ble Slettebø bygd ut som militærleir for okkupasjonsmakta. Museets håndverksavdeling og landbruksavdeling holder til i bygninger fra denne tida.

Museets administrasjonsbygg

  • Bygningen er tegnet av arkitekt Odd Brochmann i 1952.
  • Bygningen var administrasjonsbygg på den tidligere institusjonen Bakkebø.
  • I år 2000 overtok museet administrasjons-bygget, som i dag rommer kontorer, fotosamling, bibliotek, verksteder, arkiv og magasiner.

Ansatte

Liste over ansatte ved Dalane Folkemuseum.

Åpningstider

Dalane Folkemuseums avdelinger har i sommersesongen utvidede åpningstider i forhold til vinterhalvåret. Datoer for sommersesongen varierer for de forskjellige anleggene:

Brosjyrer

Her finner du museets brosjyrer i pdf-format.

Her finner du oss

Oversikt over museets bemannede anlegg:

Kontakt oss

Kontaktinformasjon for Dalane Folkemuseum og Egersund Fayancemuseum.

Ledige stillinger

Ledig stilling som håndverker og driftstekniker Vi søker etter en håndverker i 100% stilling med arbeidsted på Slettebø, Eigersund. En av Dalane Folkemuseums museumshåndverker skal pensjonere seg og vi søker etter en etterfølger. Har du utda...

Mål, visjon og kjerneverdier

Mål Dalane Folkemuseum skal være et knutepunkt i Dalane, en inkluderende møteplass hvor mennesker inviteres til refleksjon over fortiden. Vi skal bidra til å bygge en felles identitet på tvers av bakgrunn og kultur. Kjerneoppgavene til museet skal...

Priser for publikum

Oversikt over priser for enkeltpersoner, grupper, og leie av møtelokaler.

Venneforeningen

I 1998 ble Dalane Folkemuseum omgjort fra forening til stiftelse. Som en følge av dette ble Dalane Folkemuseums Venneforening opprettet. Venneforeningen har sin basis i om lag 300 medlemmer. Foreningen arrangerer foredrag, utflukter og andre sosiale ...