Dalane Folkemuseum – stilling som direktør

Dalane Folkemuseums logo

Dalane Folkemuseum ble grunnlagt i 1910 og er regionmuseum for Dalane, som omfatter kommunene Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Hovedadministrasjonen ligger på Slettebø i Eigersund kommune. Museet har 12 faste ansatte i 10,2 årsverk.

Dalane Folkemuseum er en kunnskapsinstitusjon som bygger kompetanse gjennom forskning, dokumentering, bevaring og formidling av kulturarven i regionen.

Museet vektlegger mangfold og skal være en møteplass på tvers av kulturer.

Dalane Folkemuseum er et museum i vekst, som har tre hovedarenaer:

Slettebø, i den gamle sorenskrivergården, finnes museets unike og omfattende kulturhistoriske samlinger. Slettebø er en spennende arena som i de nærmeste årene skal utvikles. Her skal det skapes nye muligheter for de tradisjonelle samlingene.

Egersund Fayancemuseum med sine verdifulle kunsthistoriske samlinger ligger i Egersund sentrum. Her formidles keramisk historie og produksjon gjennom aktiv læring. Fayancemuseet er en populær møteplass for byens beboere.

Jøssingfjord Vitenmuseum er et unikt museum i nasjonal sammenheng, og henvender seg særlig til barn og unge med sin vitenpedagogiske metode. I Jøssingfjord i Sokndal realiseres Dalanes største kulturprosjekt. Tema er mennesker, natur og teknologi, med særlig fokus på sammenhengen mellom geologi og bergverk.

Dalane Folkemuseum søker ny direktør

Vår direktør går av for aldersgrensa, og vi søker ny direktør som kan være med å videreutvikle Dalane Folkemuseum i fremtiden.

Vi ønsker en samfunnsengasjert og resultatorientert direktør som, i samarbeid med ansatte og styret, vil ivareta museets posisjon innen fagfeltet og bidrar til videreutvikling av et moderne og tidsriktig museum. En viktig og privilegert oppgave blir å være med på å ferdigstille det nye Jøssingfjord Vitenmuseum.

Arbeid og ansvarsoppgaver

 • Skape visjoner for Dalane Folkemuseums fremtid i samarbeid med de ansatte
 • Målrettet utvikling, motivasjon og ledelse av de ansatte i arbeidet med å styrke og videreutvikle Dalane Folkemuseum
 • Ansvar for planarbeid, søknader og rapportering
 • Overordnet ansvar for utstillinger, formidling, samlinger, bygninger, dokumentasjon og forskning
 • Opprettholde og styrke dialog med samarbeidspartnere i og utenfor regionen, samt synliggjøre museet
 • Sikre museets økonomi ved å ha fokus på god økonomistyring og arbeide aktivt for å øke museets inntekter

Ønskede kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Fagkompetanse på masternivå innen historie, arkeologi eller kulturfag
 • Dokumentert ledererfaring og kunnskap innen kulturfeltet, fortrinnsvis museum
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Lederskap og evne til å lede medarbeidere mot felles mål
 • Vilje til å vedlikeholde og utvikle relasjoner og nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

En utfordrende jobb med spennende oppgaver

 • En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling innen ledelse og museumsfaget
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning KLP
 • Arbeidssted i Egersund og kontor med nydelig utsikt over Slettebø

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Søknadsfrist: 20.1.2021

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til styreleder for Dalane Folkemuseum, Borgny Eik – tlf.nr. 988 04 568, eller avtroppende direktør Leif Dybing – tlf.nr. 911 16 834.

Søknad med CV sendes på e-post til: stilling@dalanefolkemuseum.no