Priser for publikum

Oversikt over priser for enkeltpersoner, grupper, og leie av møtelokaler.

Enkeltbilletter

Ordinær inngangsbillett

Voksne: 60 kr., barn/honnør: 30 kr.

Grupper

Barnehager, skoleklasser og andre utdanningsinstitusjoner

Formidlingstilbud og omvisninger på våre anlegg er gratis for elever i følge med lærere. Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale eller les mer om undervisning.

Grupper uten omvisning på Egersund Fayancemuseum

Voksne: 60 kr., barn/honnør: 30 kr.

Grupper med omvisning i åpningstiden på Slettebø og Egersund Fayancemuseum

For omvisning betales 500 kr. inkl. mva.

I tillegg tilkommer inngangsbilletter for hver person.

Grupper med omvisning utenom åpningstiden på Slettebø og Egersund Fayancemuseum

For omvisning betales 1000 kr. inkl. mva.

I tillegg kommer inngangsbilletter for hver person.

Leie av møterom

Leie av møterom på Egersund Fayancemuseum

Inntil 2 timer: 1000 kr. inkl. mva.

Hele dagen (09:00 – 20:00): 2000 kr. inkl. mva.