Opplev og lær

Lek med leire

Lek med leire

Lek med leire er et aktivitetstilbud til barn og unge på Egersund Fayancemuseum . I vårt verksted kan barn og unge komme og få utløp for sin fantasi, kreative evner og skaperglede.
Omvisning

Omvisning

Dalane Folkemuseum tar i mot grupper, både i åpningstiden og utenom. Vi kan tilby omvisninger på vårt museumsanlegg på Slettebø, Bilstadhuset og Egersund Fayancemuseum. For priser, se våre publikumspriser. Ta kontakt med oss  for mer informasj...
Temaside: Bakkebø

Temaside: Bakkebø

November 2018 ble temasidene om Bakkebø lansert. Her finner du informasjon om institusjonen Bakkebø, en institusjon for psykisk utviklingshemmede som lå på Slettebø ved Egersund.
Temaside: Kvinnehistorie

Temaside: Kvinnehistorie

Denne temasiden har blitt opprettet som en del av Dalane Folkemuseum sin markering av stemmerettsjubileet 1913-2013. Siden er tenkt som en ressursside for skoler og andre som er interessert i kvinners liv og livsvilkår. På denne sidene vil en finne l...
Undervisning

Undervisning

Dalane Folkemuseum tilbyr en rekke opplegg innenfor kulturhistoriske tema rettet mot barn og unge. Vi tar i mot grupper hele året. Formidlingstilbudene er gratis for barnehager, skoleklasser og andre utdanningsinstitusjoner. Oversikt over ...
Utstillinger

Utstillinger

Her kan du få informasjon om noen av utstillingene du kan oppleve på Dalane Folkemuseum.