Lek med leire

Lek med leire er et aktivitetstilbud til barn og unge på Egersund Fayancemuseum. I vårt verksted kan barn og unge komme og få utløp for sin fantasi, kreative evner og skaperglede. Mens aktivitetene foregår vil det alltid være kyndige personer til stede, som kan gi råd og hjelpe til.

I første omgang vil vi arbeide med leire, men på sikt også utvide til andre formingsaktiviteter. Gjennom ulike formingsaktiviteter ønsker museet å gjenspeile virksomheten til A/S Egersunds Fayancefabriks Co.

Aktivitetene vil finne sted på Egersund Fayancemuseum en søndag i måneden vår og høst. Tidspunkt for Lek med leire vil bli annonsert på våre nettsider og i lokalavisen.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

  • prisen er 20 kroner per barn
  • trenger ingen forhåndspåmelding
  • verkstedet åpnes kl. 12 og avsluttes kl. 15.