Undervisning

Dalane Folkemuseum tilbyr en rekke opplegg innenfor kulturhistoriske tema rettet mot barn og unge. Vi tar i mot grupper hele året.

Formidlingstilbudene er gratis for barnehager, skoleklasser og andre utdanningsinstitusjoner.

Barneskolen

Våre undervisningsopplegg for barneskolen.

Ungdomsskolen

Våre undervisningsopplegg for ungdomsskolen.

Videregående skole

Våre undervisningsopplegg for videregående skole.

Oversikt over våre tilbud finner du ved å velge trinn ovenfor på denne siden. Vi tilpasser opplegg og omvisning etter alder og interesse. Ta kontakt med oss om dere ønsker formidling om et bestemt tema, da skreddersyr vi et tilbud etter deres ønsker og behov.

Museet ønsker seg et tett samarbeid med skolene og bidrar gjerne i tema- og prosjektarbeid. Vår gjenstandssamling, fotosamling, lokalhistorisk litteratur og bygninger rundt om i Dalane er et godt utgangspunkt for et slikt arbeid. Formidlingstilbudene våre er knyttet til Egersund Fayancemuseum og anleggene på Slettebø, men formidlingen kan også ta utgangspunkt i andre steder eller finne sted i et klasserom.

Egersund Fayancemuseum kan også besøkes på egenhånd i vår åpningstid. Ta kontakt med oss før et slikt besøk.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Dalane Folkemuseum er en del av Eigersund kommune sin skolesekk, og har opplegg for 1. – 3. trinn. Skolene som inngår i denne ordningen blir invitert til informasjonsmøte ved skoleårets start. Dalane Folkemuseum har de siste årene dekket transport for 9. trinn i Dalane distriktet. Skolene dette tilbudet gjelder blir kontaktet av museet.