Erik Hadland Torjusen (1855-1935)

Profesjonell fotograf med atelier i Egersund fra 1880 til cirka 1915. Over 8000 fotografier og glassnegativer er bevart. Portretter, gatepartier og landskapsbilder fra Dalane.

Erik Hadland Torjusen

Erik Hadland Torjusen. Foto: E. H. Torjusen

Bak fotofirmaet E. H. Torjusen finner vi fotografen Erik Hadland Torjusen (1855-1935), en allsidig mann. Han var blant annet fotograf, telegrafbestyrer, ordfører og stortingsmann. Han var også formann i både Egersunds Mandssangforening og Egersunds Skog- og Træplantningsselskab, samt medstifter av Dalane Folkemuseum.

Torjusen var sønn av handelsborger Rasmus Torjusen og Berthe Tallina Torjusen (f. Hadland). Som så mange andre i Egersund fikk han jobb på A/S Egersunds Fayancefabriks Co., da som kontorist i 1872. I 1875 tok han telegrafisteksamen i Stavanger. Han arbeidet først som telegrafist i Nordland fram til 1878, så i Tønsberg. Det var antagelig der han traff sin kone, Anna Sofie Torjusen (f. Hytten). I 1880 ble han telegrafist i Egersund.

Reklame for E. H. Torjusen. Cirka 1900.

Reklame for E. H. Torjusen. Cirka 1900.

Han opprettet da sitt fotografiske atelier, som han drev sammen med sin søster Inga Sofie Torjusen fram til cirka 1915. Atelieret lå i hagen bak huset i daværende Strandgaten 14 i Egersund, i dag har dette huset adresse Strandgaten 31.

Erik Hadland Torjusen var en produktiv og dyktig fotograf, som i løpet av de cirka 35 årene hans atelier var i drift rakk å ta svært mange fotografier, både portretter, gate- og landskapsfotografier. Det er disse fotografiene som i dag utgjør det største monumentet over Torjusens arbeid.

Dampskipskaien og enden av Strandgaten/begynnelsen av Varbergveien fotografert rundt 1906. Foto: E. H. Torjusen (DFF-EHT0045).

Dampskipskaien og enden av Strandgaten/begynnelsen av Varbergveien fotografert rundt 1906. Foto: E. H. Torjusen (DFF-EHT0045).

Storgaten 12 i Egersund nedbrent i 1896. Foto: Erik Hadland Torjusen (DFF-EHT0360).

Storgaten 12 i Egersund nedbrent i 1896. Foto: Erik Hadland Torjusen (DFF-EHT0360).

A/S Egersunds Fayancefabriks Co., cirka 1910. Utsikt fra Kontrari. Foto: E. H. Torjusen (DFF-EHT0061).

A/S Egersunds Fayancefabriks Co., cirka 1910. Utsikt fra Kontrari. Foto: E. H. Torjusen (DFF-EHT0061).