Gamle leker

Nivå: Trinn fra 4. - 5.
Tid: 45 minutter

Lek er en del av vår kulturhistorie. Enkelte leker har blitt overført fra generasjon til generasjon, mens andre har gått i glemmeboken. Museet vil gjerne bringe noen av de «glemte» lekene videre til nye generasjoner. Været avgjør om det blir lekeaktivitet inne eller ute.