Gården i gamle dager

Nivå: Trinn fra 2. - 3.
Tid: 45 minutter

Barna lærer om hvordan melk gjøres om til smør. Vi snakker om melkens verdi og produkter laget av melk. Gammelt utstyr brukt til framstilling av smør vises fram, kombinert med historier om overtro. Om tiden tillater det, blir det også tid til et eventyr.