Skolen i gamle dager

Nivå: Trinn fra 1. - 5.
Tid: 45 minutter

Elevene besøker skolestua fra 1895 der de får høre om hvordan det var på skolen i gamle dager. Vi ser på utstyr og materiale som var i bruk, og elevene får skrive/tegne på skifertavler eller prøve seg med penn og blekk. Økten vil gi elevene innblikk i hvordan en skoledag kunne fortone seg for sine tippoldeforeldre.

Merk: Det er utarbeidet et hefte for lærerne kalt Kunnskap er makt. Skolen som oppdragerinstitusjon og kunnskapsformidler i historisk perspektiv. Materialet kan brukes til et eventuelt forarbeid.