Egersund byhistoriske leksikon

Egersundssangen

Noter til Egersundssangen.

Etter ide av lærer Kristoffer Flem, som bl.a. var en aktiv kordirigent, ble det i desember 1930 utlyst en konkurranse om tekst til en bysang. Bak konkurransen sto Egersund Musikkorps, Egersunds Mandssangforening, Håndverkernes Sangkvartett og Sangkvartetten Ljom. Det kom inn hele 22 forslag, og Torvald Fredriksen vant med sin tekst ”Bak krans av øyer, nes og skjær”. Deretter ble det utlyst konkurranse om melodi. Vinnermelodien var skrevet av Abraham Skogen, som var dirigent i Egersunds Musikkorps, og Hans J. Hansen.

Uroppførelsen fant sted i Festiviteten 26. januar 1932. Egersunds Musikkorps under ledelse av komponisten Abraham Skogen og et felleskor dirigert av konkurransens initiativtaker Kristoffer Flem gjennomførte den første komplette framføringen av Egersunds nye bysang. Et fullsatt lokale ga uttrykk for ”stormende begeistring”, og uroppføringen ”høstet veldig bifall”.1)

Dette er en av flere sanger i leksikonet.

Tekst

Bak krans av øyer, nes og skjær,
og strenge Nordsjø evig nær,
der bratte fjell staar vakt.
I sus fra bjørk og furulund,
hvor elven kløver dalens bund,
vaart Egersund blev lagt.

Av sagas old du stiger frem,
med nybrotsmark og spredte hjem
i slitets enkle kaar.
Men havet lokket med sin sang,
Som kalder paa hver nordmands trang,
Til sjømands-ferd om jord.

Med rot i haarde tiders grund,
din vekst skjøt livssterk god og sund
mot lyset alltid frem.
Fabrikkers hjul og nevers flid
og havets gunst i sildetid
Har skapt de mange hjem.

O – Egersund, vaar barndoms egn
du hviler trygt bak hjerters hegn
om ei bak rosers veld.
Men er vaart haap og er vaar tro
hvad her blir saad maa daglig gro
til alle tiders kveld.

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 378